แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 16th, 2018

 
  • งานนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดงานนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาปฐมวัยระหว่างผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 651 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก    

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×