แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for March 28th, 2018

 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ประชุมแผนพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนครนายก

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ประถมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด กศน. วิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม เรื่อง แผนพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนครนายก เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม เข้าร่วม วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×