แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for April 10th, 2018

 
  • ศูนย์ฯนครนายก จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานสงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์ ประจำปี 2561

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประเพณีสงกรานต์ สืบสานสงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์ ประจำปี 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยภายในงานมีการตักบาตรอาหารแห้ง กิจกรรมการละเล่นไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประกวดนางสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ ตลอดจนเป็นการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยให้งานสงกรานต์เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.00-13.00 น. ณ […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×