University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for April 10th, 2018

 
  • ศูนย์ฯนครนายก จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานสงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์ ประจำปี 2561

    ศูนย์ฯนครนายก จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานสงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์ ประจำปี 2561

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประเพณีสงกรานต์ สืบสานสงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์ ประจำปี 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยภายในงานมีการตักบาตรอาหารแห้ง กิจกรรมการละเล่นไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประกวดนางสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ ตลอดจนเป็นการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยให้งานสงกรานต์เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.00-13.00 น. ณ […]

     
  •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×