แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for May 3rd, 2018

 
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากข้าว”

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากข้าว” นำโดย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดี โรงเรียนการเรือน อ.วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×