กิจกรรมรับน้อง นักเรียนเตรียมครู โครงการ Pre-teacher program รุ่นที่ 2

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมรับน้อง นักเรียนเตรียมครู โครงการ Pre-teacher program โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ รุ่นที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในทีม ตลอดจนการให้การต้อนรับจากนักเรียนรุ่นพี่อย่างอบอุ่น โดยมี อ.พันทิพย์ สิงห์ปาน เป็นผู้ดูแลกิจกรรม ในเวลา 13.00 -15.00 น. ณ …

กิจกรรมรับน้อง นักเรียนเตรียมครู โครงการ Pre-teacher program รุ่นที่ 2 Read More »