แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for June 18th, 2018

 
  • กิจกรรมชีวิตเด็กหอ

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมการใช้ชีวิตเด็กหอขึ้น โดยมีการชี้แจงกิจกรรมชีวิตเด็กหอ กิจกรรมตลาดสด นครนายก กิจกรรม cooking ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตด้วยตนเอง ประหยัด อดทน เห็นความสำคัญและคุณค่าของเงิน เป็นการฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×