University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for August 10th, 2018

 
 • ศูนย์ฯนครนายก อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย

  ศูนย์ฯนครนายก อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย

  วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย โดยเน้นที่ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการสำหรับเด็ก การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

   
 •  
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคุณครูศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

   
 •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×