University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for October 22nd, 2018

 
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพื้นที่ศึกษาความต้องการในการบริการวิชาการพื้นที่หมู่บ้านภูกะเหรี่ยง

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพื้นที่ศึกษาความต้องการในการบริการวิชาการพื้นที่หมู่บ้านภูกะเหรี่ยง

    วันที่ 22 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาความต้องการในการบริการวิชาการพื้นที่หมู่บ้านภูกะเหรี่ยง โดยร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนางสาวปราณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านในการหาแนวทาง ความร่วมมือ อันนำไปสู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านภูกะเหรี่ยงต่อไป เวลา 9.30-14.30 น. ณ หมู่บ้านภูกะเหรี่ยง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก    

     
  •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×