แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for April 5th, 2019

 
  • โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางกายนักศึกษาปฐมวัย

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัด“โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางกายนักศึกษาปฐมวัย”ขึ้น ภายในงานมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ของสีฟ้า สีแดง และชมพู การแข่งขันกระโดดไกล การแข่งขันซิทอัพ การวิ่งกระสอบ ชักเย่อ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกายให้นักศึกษาได้มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี ให้นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบในการแสดงบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×