มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: December 19, 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.   ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×