มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: December 24, 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนองและคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมหลักการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนองและคณะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมหลักการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×