มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรม “การบริจาคโลหิต”

5เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การบริจาคโลหิต” โดยร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดนครนายกและกาชาดจังหวัดนครนายก.

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *