มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่

เมื่อวันที่4-5 กันยายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดโครงการสานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่ ณ.สวนลุงเล็ก (ท่าด่านโฮมสเตย์) จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการสานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่ กิจกรรมในช่วงเช้าและบ่ายเป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วงค่ำเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ และในช่วงเช้าของวันที่ 5 กันยายน 2557 ได้จัดประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *