เมื่อวันที่4-5 กันยายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดโครงการสานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่ ณ.สวนลุงเล็ก (ท่าด่านโฮมสเตย์) จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการสานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่ กิจกรรมในช่วงเช้าและบ่ายเป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วงค่ำเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ และในช่วงเช้าของวันที่ 5 กันยายน 2557 ได้จัดประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.