มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ดูงานนิทรรศการแฟ้มผลงาน ณ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการแฟ้มผลงาน ณ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก ประจำปีการศึกษา 1/2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ครูประจำชั้น นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมทั้งสะท้อนคุณค่าของผลงานเด็กให้แก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *