มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สนุกสุขหรรษา สาธิตละอออุทิศ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการพื้นบ้าน “สนุกสุขหรรษา สาธิตละอออุทิศ” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (Practicum2) โดยเน้นฝึกทักษะการทำงานให้นักศึกษาได้ระดมความคิด วางแผน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก เด็ก ครู ผู้ปกครอง ร.ร.สาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยฐานกิจกรรม สอยดาวน้อย โยนห่วงกันเถอะ ตุ๊กตาฉันสีสันสวย ปากระป๋องพาเพลิน และไอศกรีมหวานเย็น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และอบอุ่นตลอดงาน ภาพข่าว อ.มุทิตา ทาคำแสน 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *