สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการพื้นบ้าน “สนุกสุขหรรษา สาธิตละอออุทิศ” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (Practicum2) โดยเน้นฝึกทักษะการทำงานให้นักศึกษาได้ระดมความคิด วางแผน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก เด็ก ครู ผู้ปกครอง ร.ร.สาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยฐานกิจกรรม สอยดาวน้อย โยนห่วงกันเถอะ ตุ๊กตาฉันสีสันสวย ปากระป๋องพาเพลิน และไอศกรีมหวานเย็น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และอบอุ่นตลอดงาน ภาพข่าว อ.มุทิตา ทาคำแสน 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.