มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการ กระทำความดี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการ กระทำความดี ซึ่งอยู่ในวิชา จริยศาสตร์ โดยการบำเพ็ญประโยชน์ ณ.วัดเจดีย์ทอง จังหวัดนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *