เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์นครนายก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้ร่วมทำพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พร้อมคณะผู้บริหาร เเละ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดนครนายก เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานสนาม ศาลากลาง จังหวัดนครนายก