เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์นครนายก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้ร่วมทำพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พร้อมคณะผู้บริหาร เเละ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดนครนายก เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานสนาม ศาลากลาง จังหวัดนครนายก

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.