เทสโก้ โลตัส สาขานครนายก ต้องการรับสมัครพนักงานชั่วคราว

วุฒิการศึกษา
– จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป

คุณสมบัติ

– เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 18-35 ปี

สนใจสมัครติดต่อ 037 321 294