มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลันราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาและครู ณ.โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *