เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาชมรม Student Music คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดโครงการ All about ASEAN โดยมีอาจารย์ รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ให้เกียรติเป็นประธาน

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.