K-Expert-Loan

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้นิมนต์พระสงฆ์  9 รูป ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ศูนย์ฯ  หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์  นักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

Test-01

ทดสอบไฟล์แนบ

 

Tags: ,