มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการณ์จริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาและครู ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *