มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก ครูกับผู้ปกครอง การทำกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มประจำตามชั้นเรียนทุกระดับชั้นเพื่อจัดกิจกรรมสงบ ได้แก่ นิทาน เพลง คำคล้องจอง ปริศนาคำทาย ตามแผนฯ และสื่อการสอน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 20/11/57

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *