20/11/57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก แนะแนวการศึกษาและจัดนิทรรศการ ณ . โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งภายในงานได้มีหลายสถาบันเข้าร่วม