มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ตำบล สำพันตา อำเภอ นาดี ปราจีนบุรี

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *