มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *