เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดำเนินไปท่ามกลางความปีติยินดีของพสกนิสรชาวจังหวัดนครนายก ในการนี้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย นายชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ซึ่งต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อถวายพระพรต่อพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.