เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดำเนินไปท่ามกลางความปีติยินดีของพสกนิสรชาวจังหวัดนครนายก ในการนี้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย นายชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ซึ่งต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อถวายพระพรต่อพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก