มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

แนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร”  ตำบล บ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *