เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี