เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2557  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ตำบลเขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับรายการสารคดีคนลองป่า โดยมี ต๊อก ศุภกร ร่วมกันพัฒนา ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ ป่าภาคกลางนครนายก ซึ่งมีกิจกรรมพรวนดินปลูกพืชที่เป็นอาหารให้สัตว์ที่บาดเจ็บ และทำความสะอาดกรงเสือ กรงหมี โดยรายการออกอากาศทางช่อง GMM CHANNCL ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. เป็นการถ่ายทำที่สนุกสนาน นักศึกษามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมี อาจารย์พรใจ แก้วสุข ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นผู้ดูแล อย่าลืมติดตามชมทางช่อง GMM CHANNCL ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.