เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน” ณ โรงเรียน ทัพพระยาพิทยา จังหวัดสระแก้ว