มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ.ห้องประชุมศูนย์ฯนครนายก โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม มีวาระการประชุม เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย(รมป.2) , การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2558 , การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 , การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558 และเรื่องอื่นๆ

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *