เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ.ห้องประชุมศูนย์ฯนครนายก โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม มีวาระการประชุม เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย(รมป.2) , การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2558 , การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 , การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558 และเรื่องอื่นๆ

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.