เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2558 ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำคณาจารย์ บุคลากร ประกอบพิธียกเสาโท เสาเอก อาคารเรียนแห่งใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมีหลวงปู่นำประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นศิริมหามงคลแก่อาคารสถานที่ซึ่งจะใช้ประโยชน์และเปิดทำการในเวลาอันใกล้นี้