มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ครูปฐมวัยใส่ใจความเป็นมืออาชีพ ตอน “ร้องเล่นเต้นระบำ”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอน ในรายวิชา Prof 104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง ครูปฐมวัยใส่ใจความเป็นมืออาชีพ ตอน “ร้องเล่นเต้นระบำ” โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย คือ อาจารย์พิชญา เตชะวงศ์ฉิมพลี และอาจารย์มุทิตา ทาคำแสน พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตร กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์และเทคนิคที่ได้ไปปรับใช้ในชั้นเรียนกับเด็กปฐมวัยตลอดการฝึกสอน รวมทั้งนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร ศ.นครนายก

11145096_996454510375568_6649168066890528751_n11760151_996454520375567_2162829668242121035_n10392415_996454780375541_5452610775048157490_n11745811_996454800375539_6728210794200545826_n copy

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *