มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

รางวัล Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok

_MG_2185

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบรางวัลแก่นักศึกษา รปม. รุ่นที่ 2 ซึ่งชนะเลิศในกิจกรรม Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นการความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ โบราณสถาน เป็นต้น

_MG_2182

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *