_MG_2179

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกับนักศึกษาและพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมการกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปีพุทธศักราช 2558 โดยมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสุตธรรมาราม ตำบลพรหมรี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญ บำเพ็ญกุศล ในการสร้างบารมี ฟังธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาส สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพราะการสั่งสมบุญ นำสุขมาให้

_MG_2180_MG_2178