11880231_1006418249389444_621871101_n

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารเรียน 1 ห้อง 112 โดยมีศูนย์ให้บริการรับบริจาคโลหิตจากโรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการกุศล ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ฝึกหัดการเป็นผู้ให้ แบ่งปันน้ำใจ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษารวมถึงคณาจารย์และบุคลากรเป็นจำนวนมาก