มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 3

11950994_1004156836282252_519876182_n

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย อ.มุทิตา ทาคำแสน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอน ในรายวิชา Prof 104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง แฟ้มสะสมผลงานอิเล็คทรอนิค โดยมีวิทยากร คือ อ.ดร.เอื้ออารี จันทร กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกใช้เทคโนโลยีในการเก็บสะสมงานตลอดระยะเวลาการฝึกสอนเพื่อประโยชน์ในการประเมินและเป็นผลงานในการสมัครงานต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องสมุดเสมือน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *