มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรม “รับพี่กลับบ้าน” กลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
กิจกรรม “รับพี่กลับบ้าน” เป็นประเพณีของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ในการต้อนรับพี่ปี 5 กลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการเตรียมตัวเข้าสู่การฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2 และเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์ และการเตรียมตัวในการฝึกประสบการณ์ให้แก่รุ่นน้องต่อไป บรรยากาศจึงเป็นไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความรู้สึกที่ดีต่อกัน ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *