มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาปี 3 NA จัดโครงการวิถีไทยใส่ใจอนุบาล ณ ร.ร.อนุบาลคุณากรฯ

S__4349993นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน NA หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครนายก ได้จัดทำโครงการวิถีไทยใส่ใจอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากรฯ จังหวัดนครนายก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558S__4350002

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *