มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการเสน่ห์วันวานเริงสำราญงานวัด ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากรฯ จังหวัดนครนายก จัดโดยนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน NB

S__13664271นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน NB หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครนายก ได้จัดทำโครงการเสน่ห์วันวานเริงสำราญงานวัด  ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากรฯ จังหวัดนครนายก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *