มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารการศึกษา บรรยายพิเศษ ณ มสด นครนายก


IMG_4440ันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 ดร จิรวัฒน์ กิตติพิเชฐสรรค อดีตผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 9 นักวิชาการอิสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก

 

Loading