มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

_MG_4701
วันที่ 5 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษา (รอบแรก) โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ประจำ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ซึ่งมีผู้ปกครองสนใจพาบุตรหลานลงทะเบียนตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และทำการสัมภาษณ์ และจะมีการประกาศรายชื่อต่อไป

Loading