มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

DSC01745มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี และลงทะเบียนนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2559

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *