มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการโรงสีข้าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

S__2875465
โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ 3 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้รับการรับรอง ISO 9000:2000  HACCP GMP และ ISO 14001:2004 ผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพภายใต้แบร์น ข้าวสวนดุสิต สำหรับ ข้าวสวนดุสิต ได้ผ่านกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ออกแบบและติดตั้งด้วยระบบทันสมัยของ SATAKE โดยมีกระบวนการผลิตที่สำคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นตอนการรับข้าวเปลือก
2. ขั้นตอนการกระเทาะเปลือก 3. ขั้นตอนการขัดขาวข้าว 4. ขั้นตอนการปรับปรุงเข้าว เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ
S__2875463

Loading