มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก ร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมชี้แจงโครงการ ITA ปี 2558

image9
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นประจำปี 2558 (Integrity&Transparency Assessment:ITA) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการนี้ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

Loading