3มสด นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก และโฮมเบเกอรี่ มสด นครนายก ร่วมงาน ชม ชิม ชอป เที่ยว ประชารัฐ จัดให้ โดยมี นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน  ระหว่างวันที่ 4-6 พย.59 ณ ห้างแมคโคร จังหวัดนครนายก จัดโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.