25591219-1_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%99_0004มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการ Internship ซึ่งเป็นการอบรมหลักการสอนและเทคนิคการสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย โดย อ.ปัญญา ประดิษฐธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559