มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อ สาขาการศึกษาปฐมวัย

25591219_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%99_0010วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนซับนกแก้ว โดยมีนักเรียนให้ความสนใจ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

Loading