มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย

25591215_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%99_0006ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาการศึกษาปฐมวัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 12.40-14.30 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต

Loading